Privacybeleid

Bakkerij Koot

www.bakkerijkoot.nl is een initiatief van Bakkerij Koot dat consumenten en leveranciers met elkaar in contact brengt met als doel het plaatsen van een bestelling of reservering.

Bakkerij Koot houdt zich aan de regels zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De bij een bestelling of reservering ingevoerde gegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen consument en leveranciers en de financiële administratie.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 8 maart 2019.

Verwerking persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten worden de volgende persoonsgegevens verzameld en/of verwerkt:

  • Voornaam en achternaam
  • Adresgegevens, indien verstrekt, bijvoorbeeld bij een bezorgbestelling
  • Telefoonnummer, indien verstrekt
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Persoonsgegevens minderjarigen

Het is moeilijk om de leeftijd van een online bezoeker met zekerheid vast te stellen. Ouders wordt daarom aangeraden om betrokken te zijn bij online-activiteiten van hun kinderen en zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over minderjarigen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Indien er persoonsgegevens van een minderjarige zijn verzameld en u deze persoonsgegevens wilt laten verwijderen, neem dan contact op via de contactinformatie onderaan deze pagina.

Gebruik cookies

De volgende soorten cookies worden gebruikt:

  • Functionele cookies: worden gebruik om een goede werking van het systeem te realiseren. Zonder deze cookies is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te loggen en werken online winkelmandjes of taalkeuzes niet.
  • Analytische cookies: worden gebruikt om per pagina de bezoekersaantallen bij te houden. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de privacy van bezoekers.

Voor bovengenoemde soorten cookies is geen expliciete toestemming van de gebruiker vereist.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten worden (voor zover van toepassing) verwerkt voor het afhandelen van de bestelling of reservering, om Bakkerij Koot de gegevens van klanten te kunnen verstrekken en om in het geval bestellingen niet geleverd mochten worden eventueel aan de klant de betaling te retourneren. Daarnaast wordt bij het aanmaken van een account gebruik gemaakt van de opgegeven persoonsgegevens.

Als er contact opgenomen wordt met de klantenservice, zullen de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden voor het beantwoorden van de gestelde vraag.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de AVG bestaat het recht om alle verzamelde persoonsgegevens in te zien en zo nodig te corrigeren of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via de contactinformatie onderaan deze pagina.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een overeenkomst tussen consumenten en leveranciers worden zeven jaar bewaard (tenzij op juridische grond een langere bewaartermijn moet worden aangehouden). Op deze manier kan fiscaal verantwoording worden afgelegd.

Delen persoonsgegevens met anderen

Bakkerij Koot verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiële administratie tussen consument en leverancier.

Indien vereist sluiten wij verwerkersovereenkomsten met bedrijven die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken om zo te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens. Shopforce blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

Bakkerij Koot neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee ontstaat dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactinformatie onderaan deze pagina.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywet bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Bakkerij Koot V.O.F.
Langstraat 113
3771BD Barneveld

0342-412525
info@bakkerijkoot.nl

Genoeg gelezen?

Waarschijnlijk heb je wel trek gekregen na het lezen van zo’n lange pagina. Bestel daarom hieronder even een lekkernij om bij te komen. 😉


Ik wil bestellen

© 2023 Bakkerij Koot | Privacyverklaring